Oktober er den rosa måneden.

Vår største kundegruppe er kvinner fra 25 til + 60, og vi vet at mange kvinner i denne alderen rammes av brystkreft. Som all annen type kreft skaper brystkreft mye og langvarig redsel og utrygghet, selv om en blir erklært frisk etter behandling.  Det kan vi ikke gjøre noe med. Det vi kan gjøre er å […]