Pris og vilkår – kjøp av høy gjennom Tilhest.no

Informasjon om importert høy – priser og vilkår sommeren 2018.

Viser til tidligere innlegg på Facebook angående muligheter for import av høy fra Tyskland. Oversender med dette den informasjon vi har om produktet, samt vår pris og betingelser.

Pr. dag har vi tilsagn på mellom 50 og 60 tonn til en garantert pris fra produsent. Denne gjelder frem til 30 juli.

Om høyet:

Høyet er produsert i Tyskland og er beregnet til bruk på hest.

Høyet er fra årets førsteslått, tørket, presset og lagret uten emballasje. Det vil si at det er lagringstørt.

Hver balle veier ca. 400 kg. (avvik kan forekomme pga tørking)

Ballene størrelse er 90 x110 x 220 cm

Det oppgis fra produsent at høyet ikke inneholder floghavre.

Det vil følge med en spesifisering av høyets beskaffenhet mht til tørrstoff, kvalitetsklasse osv ved levering. Det er mulig vi kan få denne i forkant, men det vet vi i øyeblikket ikke.

Pris pr kg:

6.50 kr inkl.frakt og mva, hentet på Østgård i Halden.

 

Våre betingelser:

50 % av samlet sum bestilt kvantum betales forskuddsvis til Tilhest.no – org.nr 968620092. Faktura sendes ved inngåelse av avtale.

50 % betales senest ved henting i Halden.

Det inngås skriftlig avtale mellom kjøper og Tilhest.no ved bestilling.

Høyet må hentes samme dag som det ankommer Halden. Dere vil bli varslet om ankomstdag og omtrentlig tidspunkt 2-3 dager i forveien.

Vi har i utgangspunktet ikke anledning til å videre transport fra Halden til endelig leveringssted, men ved bestilling av full bil (i underkant av 15000 kg) til en adresse, kan muligens speditør kjøre direkte til leveringsstedet. Frakt innad i Norge er ikke inkludert i ovenforstående pris.

Det kan bare bestilles hele baller, dvs ønskes 5000 kg, må det bestilles enten 4800 kg eller 5200 kg.

Vi er behjelpelig ved lasting, trolig traktor med gaffel, men dere må selv sørge for egnet transportmiddel – ballene er store og tunge.

Tilhest.no tar ikke ansvar for forhold i tilknytning til bestilling, levering etc, som vi med rimelighet ikke kunne forutse.

 

Videre fremdrift:

Vi ber om at de som fortsatt etter denne informasjonen har en reell interesse i å kjøpe høy gjennom oss gir en rask, tydelig og klar melding om dette. Vi ber om at melding sendes over e-post: post@tilhest.no

Meldingen må inneholde: navn, adresse, telefonnr. og ønsket mengde.

For å bestille den første lastebilen må vi ha minimum 15 tonn. 5 tonn er allerede bestilt.

Og vi ber om at dere leser vilkårene før dere bestiller.

Er det fortsatt noe som er uklart, ta kontakt med oss, så skal vi forsøke å svare så langt vi kan.

 

Med vennlig hilsen

 

Tilhest.no v/ Ragnhild Saakvitne og Uwe Kottmann.