Oktober er den rosa måneden.

Vår største kundegruppe er kvinner fra 25 til + 60, og vi vet at mange kvinner i denne alderen rammes av brystkreft. Som all annen type kreft skaper brystkreft mye og langvarig redsel og utrygghet, selv om en blir erklært frisk etter behandling.  Det kan vi ikke gjøre noe med.

Det vi kan gjøre er å støtte med litt penger, slik at Kreftforeningen kan bidra til forskning, informasjon, hjelpe og støttetiltak av ulike slag. I år er temaet persontilpasset kreftbehandling.

Ingen kvinner er like. Det er vi godt kjent med fra vår forretning. Men alle er like mye verd og betyr like mye. Derfor er årets tema: persontilpasset kreftbehandling så viktig

Vårt lille bidrag er derfor at vi gir 5%  av samlet salg i løpet av oktober mnd til Kreftforeningen. Det gjelder både salg i nettbutikk og på Østgård.

 Her kan dere lese mer om persontilpasset kreftbehandling:

persontilpasset https://kreftforeningen.no/rosasloyfe/tema/

Legg igjen en kommentar

Tilhest.no har avviklet driften og det er ikke lenger mulig å bestille varer fra oss.